Cases

Kwaliteitsregistratie bij de Nederlandse Hartregistratie

Door de kwaliteitsregistratie met software robots over te nemen van zorgverleners, wordt niet alleen veel tijd vrijgespeeld maar ook de accuratesse van de data verhoogd.

Automatisering van een tijdrovend proces

Een essentiële maar tijdrovende administratieve taak is kwaliteitsregistratie. Registratie van uitkomsten van zorg is noodzakelijk om inzicht te krijgen en de kwaliteit van zorg te verhogen. Echter dit brengt een forse administratieve last met zich mee, dat ten koste gaat van tijd voor de patiënt.

Met slimme software robots wordt de registratie van 36 indicatoren van dotterbehandelingen bij de NHR (Nederlands Hartregistratie) geautomatiseerd. De software robots zoeken de patiënten op die de afgelopen maand een dotterbehandeling hebben ondergaan, zoeken per patiënt 36 variabelen op in het EPD, en voeren deze data in een database in. Er wordt niet alleen een sterke tijdsreductie gerealiseerd, maar ook de accuratesse van de onttrokken variabelen wordt verhoogd.

Frequentie

5000

Verwerkingstijd mens

0,5 min

Verwerkingstijd robot

0,5 min

Software interactie

Excel Word Abobe Reader

Tijd vrij gemaakt

0,3 FTE

Bovenstaande statistieken zijn op basis van schatting naar aanleiding van de uitgevoerde use-case

FTE besparing op basis van 1250 productieve werkuren per werknemer per jaar
Hoe wij te werk gaan

Take the robot out of the human

Ciphix Healthcare is een initiatief vanuit Ciphix met als doel om administratielast binnen de zorg te elimineren. Ciphix Healthcare implementeert een digitaal platform dat zorgverleners ondersteunt bij hun administratie. Onder dit platform draaien Artificial Intelligence (AI)- en Robotic Process Automation (RPA)- gedreven software robots waarmee essentiële maar tijdrovende administratieve taken, zoals kwaliteitsregistratie en poliklinische administratie, kunnen worden geautomatiseerd. Hierdoor hebben artsen en verpleegkundige meer tijd voor de patiënt.

Meer informatie?

We sturen je graag een gratis uitgebreide brochure