Cases

Poliklinische administratie op de afdeling longgeneeskunde

Essentiële informatie uit verwijsbrieven wordt overgezet naar het EPD. De voorbereidingstijd voor een poliklinisch consult wordt sterk gereduceerd door deze administratieve taken te automatiseren.

Het uitlezen van gegevens uit verwijsbrieven

Op de afdeling longgeneeskunde in een academisch ziekenhuis komen iedere dag verwijsbrieven binnen. In deze verwijsbrieven staat informatie over de patiënt zoals voorgeschiedenis en medicatiegebruik. Deze informatie moet in het EPD van de patiënt komen te staan zodat het beschikbaar wordt voor de artsen. Het kost de arts ongeveer 10 minuten per patiënt om zijn polikliniek voor te bereiden en informatie vanuit de verwijsbrieven (ingescande PDF-bestanden) in het EPD over te typen.

Floor neemt deze handelingen over door verwijsbrieven op te halen uit een mailbox, de verwijsbrief in het EPD te uploaden, benodigde informatie als tekst uit de verwijsbrief te onttrekken en klaar te zetten voor invoer in het EPD. De arts controleert alleen nog de onttrokken gegevens en geeft het definitieve akkoord voor invoer in het EPD. Hiermee wordt de voorbereidingstijd van 10 minuten per patiënt teruggebracht naar een minuut per patiënt.

Frequentie

6500

Verwerkingstijd mens

10

Verwerkingstijd robot

1

Software interactie

Abobe Reader Outlook

Tijd vrij gemaakt

0,8 FTE

Bovenstaande statistieken zijn op basis van schatting naar aanleiding van de uitgevoerde use-case

FTE besparing op basis van 1250 productieve werkuren per werknemer per jaar
Hoe wij te werk gaan

Take the robot out of the human

Ciphix Healthcare is een initiatief vanuit Ciphix met als doel om administratielast binnen de zorg te elimineren. Ciphix Healthcare implementeert een digitaal platform dat zorgverleners ondersteunt bij hun administratie. Onder dit platform draaien Artificial Intelligence (AI)- en Robotic Process Automation (RPA)- gedreven software robots waarmee essentiële maar tijdrovende administratieve taken, zoals kwaliteitsregistratie en poliklinische administratie, kunnen worden geautomatiseerd. Hierdoor hebben artsen en verpleegkundige meer tijd voor de patiënt.

Meer informatie?

We sturen je graag een gratis uitgebreide brochure