Cases

Thuisanamnese voor de afdeling cardiologie

Een chatbot start de anamnese bij de patiënt thuis. Een deel van de informatie wordt zo voorafgaand aan het consult al in kaart gebracht. De arts heeft op de poli meer tijd voor diepgang.

Voorbereiding op het poliklinische consult

De werkdruk op de polikliniek neemt steeds verder toe. Hierdoor zoeken wij naar slimme oplossingen waardoor de arts alle tijd kan besteden aan de patiënt en alsnog diepgang kan geven aan het consult. Middels een chatbot wordt de anamnese voor de syncope poli op de afdeling cardiologie reeds thuis gestart en worden de essentiële verkennende vragen over de klacht uitgevraagd. Deze gegevens worden ingevoerd in het EPD. Als de patiënt op de polikliniek verschijnt hoeft de arts dit niet meer uit te vragen en kunnen de relevante antwoorden direct verder worden uitgediept.

Frequentie

1200

Verwerkingstijd mens

5

Verwerkingstijd robot

5

Software interactie

Tijd vrij gemaakt

Meer diepgang tijdens consult

Bovenstaande statistieken zijn op basis van schatting naar aanleiding van de uitgevoerde use-case

FTE besparing op basis van 1250 productieve werkuren per werknemer per jaar
Hoe wij te werk gaan

Take the robot out of the human

Ciphix Healthcare is een initiatief vanuit Ciphix met als doel om administratielast binnen de zorg te elimineren. Ciphix Healthcare implementeert een digitaal platform dat zorgverleners ondersteunt bij hun administratie. Onder dit platform draaien Artificial Intelligence (AI)- en Robotic Process Automation (RPA)- gedreven software robots waarmee essentiële maar tijdrovende administratieve taken, zoals kwaliteitsregistratie en poliklinische administratie, kunnen worden geautomatiseerd. Hierdoor hebben artsen en verpleegkundige meer tijd voor de patiënt.

Meer informatie?

We sturen je graag een gratis uitgebreide brochure